Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ »Rendben
Kereső
Kifejezés: 

Keresés

Termékek

  Rendelési feltételek

  Vásárlási feltételek az oldalon

  1. Szerződési feltételek alapfogalmai

  1.1. Szolgáltató adatai

  Léanor Kft.
  Székhely: 9012 Győr, Garan János u. 19/2.
  Telefon: +36 20 935 08 20

  E-mail: info@haztartasom.hu

  Adóigazgatási azonosító szám: 26278878-2-08
  Cégjegyzékszám: Cg. 08 09 029824 (Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság által bejegyezve) 
  Bankszámlaszám:

   

  Tárhely szolgáltatói adatok:

  KontorNET Bt.

  9081 Győrújbarát, Fő u. 45.

  info@startuzlet.hu

   

  1.2. A vásárló

  Aki a haztartasom.hu internetes felületen regisztrálja magát, és a haztartasom.hu szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

  1.3. A szállító adatai

  A Szállító tevékenységét a Léanor Kft.-vel kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Léanor Kft. által meghatározott logisztikai központból átadott árut kiszállítja a Léanor Kft. által megadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében vásárlótól átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

  2. A ...Kft. Szerződési Feltételeinek Célja

  2.1. Az Léanor Kft. a haztartasom.hu Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a haztartasom.hu szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a haztartasom.hu szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

  2.2. haztartasom.hu Szerződési Feltétele a Vibi Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza, magyar nyelven. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a topkert.hu tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

  3. A haztartasom.hu Szerződési Feltételek közzé tétele

  haztartasom.hu Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása a haztartasom.hu szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a haztartasom.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a haztartasom.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet.

  4. Ahaztartasom.hu Szerződési Feltételek hatálya

  A Vibi Kft. fenntartja a jogot, hogy a topkert.hu Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A topkert.hu szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A haztartasom.hu Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Vibi Kft. mint Webshop-szolgáltató a haztartasom.hu webshop-szolgáltatást biztosítja.

  5. A haztartasom.hu szolgáltatás területi hatálya

  Atopkert.hu az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. A Vibi Kft. azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli címre történő szállítás, tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

  6. A haztartasom.hu szerződés létrejötte és módosítása

  6.1. Általános jellemzők

  A Szerződés a Szolgáltató topkert.hu internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 3. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a haztartasom.hu webshopban való vásárlás feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre a díjbekérő számlát csatolva megküldi és vásárló teljesíti annak kifizetését.
  Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolás (raklapok) költségét, melyet a haztartasom.hu feldolgozáskor hozzá csatol. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

  6.2. Regisztráció

  haztartasom.hu webshop-on történő megrendelés indítás előfeltétele, hogy Vásárló az oldalon a személyes adatai megadásával regisztráljon. A regisztráció adatait a Vibi Kft.. rendszerében rögzíti. Így a Vásárlónak a haztartasom.hu oldalon történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

  6.3. A megrendelés módosítása, törlése

  A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a visszaigazolásban megadott kiszállítás tervezett időpontját megelőző munkanapon, 8:00-ig.

  6.4. Jogi kötelezettség vállalás

  Az Vibi Kft. betart minden a Magyarország jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

  6.5. Szállítási feltételek

  6.5.1. haztartasom.hu webshopban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

  6.5.2. Regisztrált felhasználóink számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén belül házhoz szállíttatjuk, szállító partnerünk közreműködésével, 3-5 (három) munkanap alatt, melynek időpontjáról írásban tájékoztatjuk.

  6.5.3. Szállítási címként szerepelhet a ház, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

  6.5.4. Szállításkor a Vevőnek vagy meghatalmazottjának a szállítási címen kell tartózkodnia, a szállító a szállítást csak újabb fuvardíj ellenében ismétli meg.

  6.5.5. A megrendelt terméket a szállítási címen Vásárlótól eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy Megbízott rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.

  6.5.6. A kiszállítási díjat, címre rendelések esetén a kiszállítási díját a Vevő viseli, ennek díját és a hozzá kapcsolódó Általános Forgalmi Adó tartalmat a megrendelésnél és a rendelés visszaigazolásában külön is feltüntetjük.

  6.5.7. A kiszállítási díj Általános Forgalmi Adó tartalmának adókulcsa és így az összege a megrendelt termékek áfa kulcsának függvényében változik. Az 1992. évi LXXIV törvény, az általános forgalmi adóról 22.§ értelmében a kiszállítási díj áfa kulcsát a számlán szereplő termékek áfa kulcsa határozza meg. "Az adó alapjába beletartoznak: a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek, még akkor is, ha azok külön megállapodáson alapulnak, így különösen az ügynöki, a bizományi, a biztosítási, a közlekedési költségek." (1992. évi LXXIV törvény / 22§ 3 (b) pont).

  6.6. Fizetési feltételek

  haztartasom.hu webshopban jelenleg csak utánvétes fizetési módra van lehetőség.

  6.7. Átvétel

  A Vibi Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti.

  7. A Vásárló jogai és kötelezettségei

  A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében a Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni, ám a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Vibi Kft. felvételt készít.

  Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a Vásárló elállási jogának gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

  A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot

  a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

  b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

  c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

  d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

  e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

  f) szerencsejáték-szerződés esetében.

  8. Adatvédelem és adatbiztonság

  8.1. Adatvédelmi nyilatkozat

  A Vibi Kft. a haztartasom.hu webshop üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (aktív link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV) rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

  8.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

  haztartasom.hu webshop szolgáltatás igénybevételéhez szükséges topkert.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról.

  Név
  e-mail cím
  Számlázási cím
  Szállítási cím
  Telefonszám

  A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére.

  Név
  Szállítási cím
  Telefonszám
  A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt
  Megrendelés száma

  Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat az Vibi Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

  8.3. Személyes adatok módosítása

  Vásárló a megadott személyes adatait a haztartasom.hu oldalon bármikor módosíthatja.

  8.4. A regisztráció törlése

  Vásárló a regisztrációját a haztartasom.hu oldalon vagy az info@vibi.hu e-mail címen bármikor törölheti.

  9. Garancia, szavatosság

  Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget és ezt a Beszállítóival is betartatja. A különböző termékekre más-más garanciális és jótállási idők vonatkozhatnak. Ennek megőrzéséről a Vásárló gondoskodik. Adott termékkel kapcsolatos garanciális igény érvényesítésével kapcsolatban a Vásárló a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén érheti el.

  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
  Regisztráljon
  És vásároljon olcsóbban a következő kuponnal:
  reg2018
  Vásárolok tovább
  Popup